PRS Limited Edition SE Parlor P20E Acoustic Guitar Giveaway: Điều khoản & Điều kiện

 1. Swee Lee PRS Limited Edition SE Parlor P20E Guitar Giveaway [“Cuộc Thi”] do Swee Lee Việt Nam tổ chức [“Ban Tổ Chức”] và dành cho tất cả công dân Việt Nam trên 18 tuổi và có địa chỉ cư trú tại Việt Nam.
 2. Những đối tượng không đủ điều kiện tham gia Cuộc Thi này:
  [a] Nhân viên của Ban tổ chức [bao gồm các công ty liên kết và các công ty liên quan] và các thành viên gia đình trực hệ của họ [con cái, cha mẹ, anh chị em, bao gồm cả vợ/chồng]; và/hoặc;
  [b] Đại diện, nhân viên, người phục vụ và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo và/hoặc công ty xúc tiến thương mại của Ban tổ chức [các công ty liên kết và các công ty liên quan] và các thành viên gia đình trực hệ của họ [con cái, cha mẹ, anh chị em, bao gồm cả vợ/chồng].

  Thời Gian Diễn Ra Cuộc Thi
 3. Cuộc Thi này sẽ diễn ra từ “12:00:00 AM” ngày 21 tháng 7 năm 2022 đến “11:59:59 PM” ngày 28 tháng 7 năm 2022 GMT+7 [“Thời Gian Cuộc Thi”]. Ban Tổ Chức có quyền thay đổi Thời Gian Cuộc Thi bất cứ lúc nào. Tất cả các đơn tham gia ngoài Thời Gian Cuộc Thi sẽ bị loại.

  Nộp Đơn Tham Gia và Tiêu Chí Đủ Điều Kiện
 4. Người chơi phải là người đang theo dõi @sweeleevietnam trên Instagram. Người theo dõi phải gắn thẻ hai người bạn của mình vào phần bình luận và điền vào Google form để nêu rõ sự tham gia của mình.
 5. Swee Lee Việt Nam có quyền thay đổi, sửa chữa hoặc thêm vào các điều khoản và điều kiện này mà không cần báo trước. Swee Lee Việt Nam có đầy đủ quyền hạn, không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về phía mình, trong việc hủy bỏ, hoãn, chấm dứt, đình chỉ hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác kết thúc Cuộc Thi, vào bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.
 6. Bằng cách gửi đơn tham gia, Người Tham Gia chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này. Tất cả mọi hành vi không tuân thủ sẽ dẫn đến việc Người Tham Gia và/hoặc người chiến thắng bị loại và (các) giải thưởng đã giành được sẽ bị huỷ.
 7. Giải thưởng là một (1) PRS Limited Edition SE Parlor P20E Guitar. (“Giải Thưởng”). Giải Thưởng này không thể chuyển nhượng và tuỳ thuộc vào tình trạng sẵn có. Tuy nhiên, Swee Lee Việt Nam có quyền thay đổi Giải Thưởng này bằng một giải thưởng khác có giá trị tương đương mà không cần báo trước. Một (1) giải thưởng sẽ chỉ dành cho một (1) người thắng cuộc duy nhất từ bất kỳ quốc gia nào thuộc Singapore, Malaysia và Việt Nam.
 8. Giải Thưởng này được trao “nguyên trạng”. Trong phạm vi tối đa cho phép của luật hiện hành, Swee Lee Việt Nam từ chối mọi tuyên bố hoặc đảm bảo, rõ ràng hay ngụ ý, trên thực tế, hoặc theo pháp luật, đối với bất kỳ khía cạnh nào của Giải thưởng này bao gồm, không giới hạn, chất lượng, khả năng bán được và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, và Người chiến thắng sẽ không yêu cầu Swee Lee Việt Nam đáp ứng các bảo đảm hoặc khiếu nại đó, nếu có.
 9. Một người thắng cuộc sẽ được Swee Lee Việt Nam chọn ra dựa trên tiêu chí:
  (a) đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu để tham gia cuộc thi; và
  (b) lựa chọn ngẫu nhiên.
 10. Người chiến thắng Cuộc Thi sẽ được thông báo qua email. Nếu người chiến thắng không phản hồi trong vòng hai ngày kể từ ngày thông báo, Swee Lee Việt Nam có quyền thu hồi Giải Thưởng này từ người chiến thắng và chọn một người chiến thắng thay thế.
 11. Người chiến thắng đồng ý để Swee Lee sử dụng bài viết, tên/danh hiệu và/hoặc hình ảnh của họ (nếu có thể áp dụng) để thông báo người chiến thắng Cuộc Thi với các mục đích quảng cáo, khuyến mãi và các mục đích công khai khác liên quan đến Cuộc Thi mà không được trả tiền hoặc bồi thường.
 12. Tất cả các quyết định của Swee Lee Việt Nam liên quan đến Cuộc thi là quyết định cuối cùng và không một yêu cầu, khiếu nại, bằng lời nói hoặc văn bản hoặc bất kỳ thư từ nào khác sẽ được giải quyết. Người tham gia đồng ý chấp nhận và tuân theo mọi quyết định của Swee Lee Việt Nam
 13. Tất cả thông tin được gửi liên quan đến Cuộc Thi sẽ được xử lý theo các Điều khoản & Điều kiện này và  Chính sách Quyền Riêng Tư của Swee Lee Việt Nam.
 14. Cuộc thi không được tài trợ, xác nhận hoặc quản lý bởi hoặc liên kết với Instagram.
 15. Các điều khoản, điều kiện này và sự kiện này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam. Người Tham Gia đồng ý tuân theo thẩm quyền độc quyền của các tòa án Việt Nam.
 16. Một cá nhân không phải là một bên của thỏa thuận có trong các điều khoản và điều kiện này không có quyền thực thi hoặc hưởng lợi ích từ các điều khoản và điều kiện này.
 17. Mọi thắc mắc liên quan đến Cuộc Thi có thể gửi đến support@sweelee.com.vn.

  Nghĩa vụ & Trách Nhiệm
 18. Tất cả các chi phí thu âm, ghi hình, vận chuyển, ăn ở, chi phí cá nhân và/hoặc bất kỳ chi phí, lệ phí và/hoặc các chi phí khác phát sinh để tham gia Cuộc Thi này và để đổi giải thưởng là trách nhiệm duy nhất thuộc về người thắng cuộc.
 19. Ban Tổ Chức không chịu trách nhiệm về tất cả các lỗi, thiếu sót, gián đoạn, xóa bỏ, huỷ, và sự chậm trễ trong vận hành hoặc truyền tải, lỗi đường truyền thông tin liên lạc, trộm cắp hoặc phá hủy, truy cập trái phép hoặc thay đổi thông tin liên lạc của người dùng hoặc thành viên, hoặc bất kỳ sự cố hoặc trục trặc kỹ thuật nào của tất cả các nhà cung cấp mạng hoặc đường dây điện thoại, hệ thống máy tính trực tuyến, máy chủ hoặc nhà cung cấp, thiết bị máy tính, phần mềm, lỗi email hoặc trình phát do sự cố kỹ thuật hoặc tắc nghẽn lưu lượng truy cập trên Internet và/hoặc các trang web.